Dialoogtafel FNV Vrouw

Tijdens het jubileumjaar gaat FNV Vrouw aan de slag met het Vrouwproof maken van de arbeidsmarkt. Een broodnodige actie als je je realiseert dat de ongelijkheid op de werkvloer heel hardnekkig is. Zo ligt ons inkomen 16% lager dan dat van onze mannelijke evenknie voor hetzelfde werk. Ook heeft 45% van de zwangere vrouwen te maken gehad met zwangerschapsdiscriminatie en werkt 40% van alle vrouwen op basis van onzekere contracten.

 

De dialoogtafel die ik voor mag zitten namens FNV Vrouw richt zich op het thema hoogbegaafde vrouwen. Behoor je tot de doelgroep of heb je expertise over de doelgroep en wil je meepraten? Dan horen we graag van je. We zijn geïnteresseerd in de meningen van vrouwen met diverse identiteiten en achtergronden. Waar lopen behoeften en ervaringen van hoogbegaafde vrouwen uiteen en wat zijn overeenkomsten? Kunnen vrouwen zich herkennen in elkaars verhalen, of juist helemaal niet? Er is geen goed of fout tijdens de dialoogtafels: ieders bijdrage is even belangrijk om een inclusief beeld te krijgen van een vrouwproof arbeidsmarkt.

 

Met alle input van verschillende dialoogtafels ontwikkelt FNV Vrouw een instrument waarmee ze bedrijven kan ‘meten’ op hun ‘vrouwvriendelijke klimaat’. Het meest vrouwvriendelijke bedrijf zal door FNV Vrouw in het zonnetje worden gezet. Om dit te kunnen doen is jouw input nodig. Wij horen daarom graag welke hobbels je ervaart op de arbeidsmarkt. Praat jij mee? Wij zorgen voor kleine hapjes en vergoeden je reiskosten!

 


dialoogtafel Hoogbegaafde vrouwen

woensdag 21 maart 18-21 uur

Varrolaan 100, UtrechtAANMELDEN?

Stuur een mail naar: post@fnvvrouw.nl vermeld daarbij Thema dialoogtafel, je naam, e-mailadres en mobiele nummer zodat we je een persoonlijke bevestiging kunnen sturen.